Hỗ trợ trực tuyến

web24h.vn
Web24h_kd02
trai 1
trai 2
trai 3
quang cao 1

Tin tức

'Bắt bệnh' lái mới

Tai hại nhất là nhầm chân phanh thành chân ga. Thông thường chân nhẹ như lông hồng, bảo buông ga là buông, bảo phanh là phanh. Trên bảo dưới nghe, dưới có ý, trên nghe. Nhưng khi va chạm, cà cuống, mặt tái màu da nhái thì cái chân kia nặng tựa ngàn cân.

Danh mục tin tức

    quang cao 1